Наша продукція використовується в таких галузях

Корм для тварин

На сьогодні збалансування корму усіма необхідними елементами, які повинні відповідати фізіологічним…

Будівельна галузь

Борошно вапнякове та доломітове, що відповідає вимогам, використовується в асфальтобетонних сумішах…

Розкислення ґрунтів

Добриво корисно для овочевих культур (врожайності картоплі, буряка, цибулі, томатів, моркви)…


Історія заснування нашого підприємства розпочинається з 1928 року, коли було відкрито кар’єр на горі «Куциха» біля ст.Закупне (Першотравневий кар’єр), а після 1930 року додатково відкрито кар’єр на горі «Замок» с.Кутківці, слід відмітити що ці кар’єри експлуатуються по сьогоднішній час. З 1928 року по 1930 роки підприємство мало назву Закупнянські кам’яно- вапнякові розробки та входили в склад спочатку Кам’янець-Подільського Гірпромоб’єднання, а згодом в Кам’янець-Подільський гірничо-селікатний трест. В цей період (1928-1930 роки) роботи проводились виключно ручним способом без жодної механізації, чисельність працівників складала біля 100 осіб та 3 особи ІТР. Норма виробітку забійника складала 3 тони каміння за 8-ми годинний робочий день і в обов’язки забійника входили всі підготовчі роботи, такі як чистка забоїв від сміття, ручне буріння, відкидання каміння від забою на відстань 3-х метрів, а також навантаження каміння на підводу при вивезенні. Транспортування каміння на кар’єрі до відвантажувального складу на станції Закупне на відстань 1,6-2,0 км в період до 1930 року проводилася найманим транспортом( вивозили камінь селяни довколішних сіл), а з 1930 по 1932 роки вже власним гужовим транспортом, який у 1932 році налічував 45 пар коней.

В 1931 році Закупнянські розробки ввійшли в склад Українського мінерального об’єднання «Укрмінс» і відкрито нове родовище на горі «Замок» .В 1935 році організований Всесоюзний комбінат вапнякових розробок «Сахкамінь» в м.Києві в склад якого ввійшли і Закупнянські розробки. З цього часу на підприємстві почала впроваджуватись механізація і виробнича програма щорічно збільшувалась від 40 тис. тон(в 1935 році) до 100 тис. тон в 1940 році. Виробництво вапнякового каменю не припинялися навіть під час окупації, добутий камінь йшов на випалювання вапна. В 1945 році Закупнянські розробки «Сахкамінь» ввійшли в Вінницький трест «Сахкамінь». З часом важка ручна праця замінялася механізованою, в 1950 році потужність підприємства виросла до 175 тис тон., в 1966 році запущений в експлуатацію дробильно-сортувальний завод потужністю 600 тис. тон каміння в рік( того ж року випущено 618 тис. тон), у кінці 1967 року було запущено в експлуатацію цех по виробництву вапнякового борошна з потужністю 75 тисяч тон в рік. У 1976 році підприємство Закупнянське кар’єроуправління реорганізовано у самостійну виробничу одиницю, яка входила в Українське виробниче об’єднання по добуванню вапнякового каміння для цукрової промисловості «Укрсаккамінь» Міністерства харчової промисловості УРСР. В ті часи підприємством крім основного виду продукції , виробництва каміння вапнякового , який поставляли на 45 цукрових заводів України, виробляли вапняковий щебінь , який поставляли на 12 шляхово- будівельних організацій, та виробляли вапнякове борошно, яке використовували як мінеральне добриво для нейтралізації кислих ґрунтів та постачали в 57 організацій райсільгоспхімій. В 1979 році освоєно нове родовище вапняків «Лисогірка», в той період виробництво каміння становило 1291 тис. тон в рік, виробництво вапнякового борошна почало щорічно зростати і в 1980 році становило 152 тис. тон . Чисельність працівників підприємства у ті роки досягла до 438 чол.

За роки своєї діяльності Закупнянський кар’єр неодноразово доводив, що він є кращим прикладом стабільності та високої соціальної відповідальності підприємства за збереження робочих династій, їх продовження і виникнення нових, адже кожна династія це гордість підприємства, його минуле, сьогодення і майбутнє. Представники трудових династій по праву вважаються найнадійнішими працівниками, адже своєю працею вони відстоюють не тільки честь прізвища, а й підприємства, яке стало рідним та пишаємося і дякуємо всім цим людям за досвід, надійність і вірність нашому підприємству.

В якості сировини для виробництва вапнякового борошна використовує відсів, який утворений в результаті переробки вапняків, які підприємство видобувало з кар’єрів «Замок» та «Лисогірка» і заскладований на території колишнього кар’єру «Замок».

На даний час Державне підприємство «Закупнянський кар’єр» засноване на державній власності та підпорядковане Міністерству аграрної політики та продовольства України, роками своєї діяльності підтверджує фінансово-економічний рівень надійності та безпеки підприємства, що обумовлений значним досвідом роботи та гарантією виконання контрактів, конкурентоспроможністю продукції на ринку, що гарантується ефективним використання ресурсів та кадрового потенціалу підприємства, стабільністю функціонування та стійкістю розвитку. Ми відкриті для спілкування, високо цінуємо партнерські відносини та сподіваємось на плідну співпрацю!

Про компанію


Замовлення продукції по факсу або e-mail

Заявка на відвантаження залізничним транспортом
Заявка на відвантаження автотранспортом
Типовий договір